Tematy referatów z fizyki
Zapoznajcie się, proszę, z regułami pisania:

 • Referaty są dobrowolne.
 • Referaty piszemy ręcznie i czytelnie. Podpisujemy się.
 • Na koniec podajemy źródła informacji (2. do 3., jeśli korzystamy z Internetu, podajemy dokładny adres strony).
 • Objętościowo, referat ma mieć od 1 do 3 stron podaniowych.
 • Nie przyjmuję wydrukowanych stron internetowych, encyklopedii multi- medialnej itp. A tym bardziej - screen'ów stron.
 • Oddajemy referaty na czas (ustalony z nauczycielem).


 • Jeśli wszystko jasne, to siu... ;)

  Astronomia, Astrofizyka i Kosmologia
  1. Źródła energii gwiazd.
  2. Historia ewolucji poglądów na budowę Układu Słonecznego.
  3. Słońce a klasyfikacja gwiazd.
  4. Układy planetarne wokół innych gwiazd.
  5. Dlaczego powstają supernowe?
  6. Supernowe a hipernowe.
  7. Kwazary.
  8. Przewidywana ewolucja Słońca.
  9. Gwiazdy neutronowe. Pulsary.
  10. Ewolucja gwiazd podwójnych.
  11. Własności czarnych dziur.
  12. Ciemna materia.
  13. Procesy gwiazdotwórcze.
  14. Odkrycia innych układów planetarnych.
  15. Stała Hubble'a a ewolucja Wszechświata.
  16. Odkrycia za pomocą teleskopu Hubble'a.
  17. Własności promieniowania reliktowego.
  18. Atmosfera i aktywność słoneczna.
  19. Gwiazdy wielokrotne.
  20. Gromady gwiazd (kuliste, otwarte).
  21. Największe teleskopy świata.
  Pole grawitacyjne
  1. Fale grawitacyjne.
  2. Co to jest mikrosoczewkowanie grawitacyjne?
  3. Prędkości kosmiczne.
  Elektromagnetyzm
  1. Odkrycie i pierwsze zastosowania fal elektromagnetycznych.
  2. Cyklotrony.
  3. Ziemia jako magnes.
  4. Silnik elektryczny prądu stałego.
  5. Diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki.
  6. Zjawisko Halla.
  7. Największe akceleratory cząstek na świecie.
  8. Prawo Ampère'a.
  9. Dipol magnetyczny.
  10. Betatrony w medycynie.
  Prąd
  1. Elementy półprzewodnikowe i fotoelementy.
  2. Elektroliza. Przepływ prądu przez elektrolit.
  3. Pierwsze prawo elektrolizy. Równoważnik elektrochemiczny.
  4. Stała Faraday'a. Drugie prawo elektrolizy.
  5. Zastosowanie elektrolizy.
  6. Akumulatory.
  7. Nadprzewodnictwo.
  8. Ogniwa galwaniczne.
  9. Transformator Tesli.
  Budowa atomu. Jądro atomowe. Promieniotwórczość.
  1. Widma emisyjne atomów.
  2. Widma absorpcyjne atomów.
  3. Lasery - rodzaje, zasada działania, zastosowanie.
  4. Budowa jądra atomowego.
  5. Rodzaje wiązań chemicznych, przykłady.
  6. Naturalne reaktory jądrowe w historii Ziemi.
  7. Sztuczne reakcje jądrowe.
  8. Biologiczne skutki promieniowania jądrowego.
  9. Prawo rozpadu promieniotwórczego.
  10. Reaktory jądrowe.
  11. Cząstki elementarne - odkrycie mezonów.
  12. Antymateria.
  13. Związek tablicy Mendelejewa z rozmieszczeniem elektornów na powłokach i podpowłokach elektronowych, anomalie.
  14. Model standardowy cząstek elementarnych.
  Optyka
  1. Polaryzacja fal świetlnych - sposoby.
  2. Wykorzystanie polaryzacji światła.
  3. Dwójłomność.
  4. Budowa polaryzatorów krystalicznych.
  5. Tęcza.
  6. Barwne zjawiska na niebie.
  7. Podczerwień.
  8. Zastosowanie hologramów.
  Fale, drgania, akustyka
  1. Polaryzacja radiowych fal elektromagnetycznych.
  2. Infradźwięki i ultradźwięki - zastoswania.
  3. Analiza harmoniczna, kompakty.
  4. Drgania tłumione w obwodzie RLC.
  5. Plusy i minusy rezonansu w życiu codziennym.
  6. Zjawiska rezonansowe w samochodzie.
  7. Przetworniki elektroakustyczne. Sposoby zapisywania i odtwarzania dźwięku (zapis cyfrowy i analogowy).
  8. Obwody LC. Generatory drgań sinusoidalnych.
  9. Efekt Dopplera w akustyce.
  10. Modulacja fal w łączności.
  11. Fala uderzeniowa.
  Dualizm korpuskularno-falowy
  1. Zjawisko Comptona.
  2. Prawo Kirchhoffa dla promieniowania.
  3. Promieniowanie zrównoważone.
  4. Promieniowanie ciała doskonale czarnego.
  5. Zasada nieoznaczoności.
  6. Własności falowe światła.
  Różne
  1. Historia pomiaru czasu - zegary, kalendarze.
  2. Anegdoty o fizykach.
  3. Budowa prędkościomierza rowerowego.
  4. Pojazdy na "poduszce magnetycznej".
  5. Wahadło Foucault'a w Polsce - rys historyczny.
  6. Radary meteorologiczne w Polsce.
  7. Woda w atmosferze ziemskiej.

  główny wątek