NIE UCZCIE SIĘ Z TEJ STRONY!!!
A ja to muszę ocenić...

 Czasem już nie wiem, czyja to wina.. Pewnie moja ;) I nie łudźcie się.. ja też z tego, co niżej, niewiele rozumiem... Pisownia oryginalna. W nawiasach umieściłam poprawne odpowiedzi.
 "Dyfrakcja" [ugięcie fali, zmiana kierunku jej rozchodzenia]:  "Dalokowzroczność" [wada wzroku polegająca na tym, że ostry obraz powstaje za siatkówką, czyli dobrze widzi się z daleka]:  "Ognisko soczewki" [punkt, w którym skupiają się promienie świetlne po przejściu przez soczewkę]:  W skład oka wchodzą: osocze, osocznica...

 "Interferencja" [nakładanie się fal - prowadzi do wzmocnienia lub osłabienia, czasem wręcz wygaszenia fal]:  "Półcień" [niecałkowicie oświetlony obszar]:  "tor ruchu" [linia, po której poruszało się ciało, nie musi być prosta]: Siły wypadkowe o masie m;
iloraz załamania ośrodka;
ruch jest równy iloczynowi wartości siły i masy;
Przez pierwsze mikroskopy można było obserwować jajka owadów;

 "ciąg główny dagramu H-R" [definicja zaczyna się od słów: "kategoria gwiazd; do ciągu głównego...", a czytam]: Oko ma kształt zbliżony do średnicy;

 Zasada działania silnika cieplnego [ciepło Q1 z grzejnika (czyli ciała o wyższej temperaturze) jest zamieniane na pracę, a częściowo oddawane do chłodnicy (czyli ciału o niższej temperaturze)]: Ciśnienie baryczne [baryczne, czyli ciśnieniowe...]główny wątek